Skip to main content

Poslední aktuality

Vážení příbuzní a známí,

vynaložením značného úsilí i nemalých finančních prostředků se nám až do dnešního dne podařilo zabránit přenosu onemocnění...

Jak jsme vás na našich webových stránkách informovali, od 9. března 2020 dodržujeme nařízení vlády týkající se zákazu návštěv.

Léčebna dlouhodobě...

Dne 15.5. nám v LDN Vršovice p. o. byly manažerkou z Tety drogerie předány poukázky pro sestřičky na vlasovou kosmetiku v hodnotě 300 Kč. Děvčata, ale...

Od 1. 4. 2020 dochází v Léčebně k úpravám kategorií lůžek a odpovídajících cen.