Skip to main content

Vážení příbuzní a známí,

vynaložením značného úsilí i nemalých finančních prostředků se nám až do dnešního dne podařilo zabránit přenosu onemocnění COVID-19 do budovy LDN Vršovice. Aby se tato situace nezhoršila ani po povolení návštěv, žádám vás všechny o dodržování přísných protiepidemických opatření, která jsou podrobně rozebrána v přiloženém dokumentu "Informace o režimu návštěv od 25. 5. 2020".

Děkuji za pochopení


MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

Jak jsme vás na našich webových stránkách informovali, od 9. března 2020 dodržujeme nařízení vlády týkající se zákazu návštěv.

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a stále podílejí na vybavení pracovníků léčebny nejen ochrannými prostředky.

Dne 15.5. nám v LDN Vršovice p. o. byly manažerkou z Tety drogerie předány poukázky pro sestřičky na vlasovou kosmetiku v hodnotě 300 Kč. Děvčata, ale i páni byli velmi potěšeni! V této nelehké chvíli, kdy je jejich práce ztížena ochrannými pomůckami a strachem o své pacienty a své blízké, si poděkování a obdiv zaslouží. Náš zdravotnický personál potěší i milé slovo. Je to pro ně motivací. Děkujeme drogerii Tetě!

Od 1. 4. 2020 dochází v Léčebně k úpravám kategorií lůžek a odpovídajících cen.

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p.o. hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozice:

  • PRAKTICKÁ/VŠEOBECNÁ SESTRA
  • SANITÁŘ/SANITÁŘKA (možno i prázdninová brigáda)