Skip to main content

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10, zveřejněné dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou k dispozici na tomto odkazu:

praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx