Skip to main content

Těší nás, že se vynaložené úsilí vyplatilo a zrekultivovaná bezbariérová zahrada je opět oázou odpočinku. Je upravena tak, aby bylo našim pacientům, hostům i zaměstnancům při posezení příjemně.

Za účasti zástupců společností zajišťujících v Léčebně školení BOZP, HZS, EPS, provoz výtahů, evak. rozhlasu a hasicích přístrojů, jsme si při nácviku praktické evakuace vyzkoušeli připravenost a koordinaci personálu Léčebny při vyhlášení požárního poplachu.

Opět po roce si naši zaměstnanci prošli školením v poskytování první pomoci nejenom u pacientů či jiných osob vyskytujících se v budově Léčebny, ale také i v terénu.

Ve středu 31. května se s Vámi opět rádi potkáme u našeho stánku před NC Eden.

„Paní kmotra, slyšte chásku, přicházíme na pomlázku...“