Skip to main content

Za účasti zástupců společností zajišťujících v Léčebně školení BOZP, HZS, EPS, provoz výtahů, evak. rozhlasu a hasicích přístrojů, jsme si při nácviku praktické evakuace vyzkoušeli připravenost a koordinaci personálu Léčebny při vyhlášení požárního poplachu.

Opět po roce si naši zaměstnanci prošli školením v poskytování první pomoci nejenom u pacientů či jiných osob vyskytujících se v budově Léčebny, ale také i v terénu.

Ve středu 31. května se s Vámi opět rádi potkáme u našeho stánku před NC Eden.

„Paní kmotra, slyšte chásku, přicházíme na pomlázku...“

Spontánní nápad, sejít se po obědě na kafíčku a jen tak si popovídat, určitě brzy zopakujeme.