Skip to main content

V prostorách Léčebny Vršovice můžete navštívit novou výstavu nazvanou „Významné osobnosti". Dvacet devět bust je výsledkem dlouhodobé arteterapeutické práce našeho klienta pana Ing. Mikuly.

Výstava je rozdělena do třech částí: „Naši prezidenti“, „České království“ a „České knížectví“ a je pokračováním vernisáže „Střes třes“, která je zaměřena na práci s třesem u Parkinsonovy choroby.


Více o předchozí výstavě „Střes třes“

MUDr. Lenka Hronovská přednášela v naší léčebně studentům III. lékařské fakulty UK na téma Neurologická onemocnění a poruchy komunikace.

Stále prosluněné teplé dny nám umožňují nadále využívat zahradu a pozorovat, jak se listí krásně vybarvuje.

Z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora si pro letošek odneslo Řád Elišky Přemyslovny osm žen z nejrůznějších oblastí společenského života. Jednou z oceněných byla i naše kolegyně Bc. Markéta Petrová MBA, nyní na rodičovské dovolené.

Více podrobností, včetně osobních dojmů oceněné, se dozvíte zde: http://tn.nova.cz/clanek/rady-elisky-premyslovny-predany-odneslo-si-je-8-zen.html

Zástupci Léčebny Vršovice se zúčastnili konference pořádané městskou částí Praha 10 a Centrem paliativní péče pod názvem Spolupráce v paliativní péči, která je součástí komplexního rozvoje paliativní péče na území městské části Praha 10.
Příjemně strávený den jsme využili především k načerpání nových informací, vzájemnému předávání zkušeností a prohloubení spolupráce s ostatními organizacemi.