Skip to main content

Zástupci Léčebny Vršovice se zúčastnili konference pořádané městskou částí Praha 10 a Centrem paliativní péče pod názvem Spolupráce v paliativní péči, která je součástí komplexního rozvoje paliativní péče na území městské části Praha 10.
Příjemně strávený den jsme využili především k načerpání nových informací, vzájemnému předávání zkušeností a prohloubení spolupráce s ostatními organizacemi.

Léto už je tady se vší parádou, a sluneční paprsky nás všechny táhnou ven na zahrádku. Někoho těší samotná péče o rostlinky, jiný raději relaxuje třeba četbou nebo hraním her, ale pozitivní vliv těchto chvil je na první pohled patrný na každém z našich klientů.

Děkujeme žákům, paní učitelce i paní asistence třídy 2.C ze ZŠ Nad Vodovodem za krásné vystoupení plné nádherných písniček i za vlastnoručně vyráběná přáníčka pro naše klienty.

Vystoupení pěveckého sboru Palaty – Sluníčko

Pozvánka