Skip to main content

Vzhledem k narůstajícímu počtu respiračních onemocnění musíme opět přijmout protiepidemická opatření, abychom zabránili přenosu onemocnění do budovy LDN Vršovice.

Odpoledne jsme vyplnili příjemným posezením u kávičky a čaje a výtvarným tvořením.

Krásné české písničky v podání zpěváčků ze ZŠ Nad Vodovodem nás všechny mile naladily.

U nás v Léčebně už jsme na Vánoce připraveni.

Zkušený tým fyzioterapeutek a masérů přistupuje ke každému pacientovi individuálně. S důrazem na možnosti pacienta vytváří společně s lékařem cvičební program s podporou vhodných kompenzačních pomůcek.