Skip to main content

Vážení hosté,

dle „Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2020“ (viz č.j.: MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN) je nutné ve zdravotnických zařízení lůžkové péče nadále dodržovat mimořádná opatření.
Zde je základní výčet opatření:
-    v případě jakýchkoli příznaků respiračních onemocnění odložte svou návštěvu (zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, zvýšená únava, bolest hlavy, bolest krku),
-    do budovy vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem,
-    svou návštěvu i její ukončení nahlaste na sesterně (dezinfekce kontaktních ploch),
-    před vstupem na pokoje pacientů si ošetřete ruce desinfekčním prostředkem,
-    pro návštěvy nadále platí doporučení max. dvou osob, ve vícelůžkových pokojích jsou lůžka oddělena paravány, využívat lze zahradu,
-    zdravotnický personál může nadále příchozím návštěvám měřit bezkontaktním přístrojem tělesnou teplotu,
-    po každé návštěvě je provedena dezinfekce kontaktních ploch.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

 

 

Naši pacienti se mohli po dlouhé době opět setkat se svými příbuznými.

Při vstupu do Léčebny jsou návštěvníci instruováni o podmínkách dodržování přísných protiepidemických opatření, je jim změřena tělesná teplota, jsou vybaveni ochrannými pomůckami a vybídnuti k desinfekci rukou.

 

Pokud se k nám chystáte i Vy, prosíme Vás, abyste se s podmínkami návštěv dopředu seznámili a respektovali je. Děkujeme.

Jak jsme vás na našich webových stránkách informovali, od 9. března 2020 dodržujeme nařízení vlády týkající se zákazu návštěv.

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a stále podílejí na vybavení pracovníků léčebny nejen ochrannými prostředky.

Dne 15.5. nám v LDN Vršovice p. o. byly manažerkou z Tety drogerie předány poukázky pro sestřičky na vlasovou kosmetiku v hodnotě 300 Kč. Děvčata, ale i páni byli velmi potěšeni! V této nelehké chvíli, kdy je jejich práce ztížena ochrannými pomůckami a strachem o své pacienty a své blízké, si poděkování a obdiv zaslouží. Náš zdravotnický personál potěší i milé slovo. Je to pro ně motivací. Děkujeme drogerii Tetě!

Od 1. 4. 2020 dochází v Léčebně k úpravám kategorií lůžek a odpovídajících cen.