Skip to main content

Ukázka canisterapie

Povídáním o canisterapii s praktickými ukázkami jsme zpestřili dopoledne klientům i zaměstnancům.

Pejsek Lex, který pravidelně dochází do Léčebny, přispívá ke zlepšení kvality života našich klientů, pomáhá jim zvládat stres, pozitivně ovlivňuje režim dne, aktivizuje, usnadňuje komunikaci. Při rehabilitaci pak pomáhá s rozvojem pohybových schopností.