Skip to main content

Obnovujeme návštěvy

Stále je však nutné dodržovat nastavená protiepidemická pravidla

Vážení příbuzní a známí klientů LDN Vršovice

 

Vzhledem k tomu, že se epidemická situace zlepšila, je možné opět obnovit pravidelné návštěvy v LDN Vršovice.

Stále vás ale žádáme o dodržování nastavených protiepidemických opatření.

Především zvažte, zda vůbec můžete na návštěvu přijít

Neměl by chodit nikdo, kdo byl v době kratší než 5 dnů v kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 nebo i s podezřením na něj.

Neměl by chodit nikdo, kdo se necítí zcela zdráv, zvláště pokud má některý z následujících příznaků: Teplotu přes 37,5°C, suchý kašel, dušnost, zvýšenou únavnost. Dále to může být rýma, bolesti hlavy a v krku, průjem, zvracení, ztráta čichu a chuti.

 

Návštěvy budou od soboty 22.10.2022 probíhat opět každý den od 14 do 18 hodin.

Doba jednotlivé návštěvy bude omezena na 60 minut.

 

1, Na návštěvu mohou přijít najednou maximálně 3 osoby. Dětem do 12 let nebude vstup umožněn.

PCR ani Ag testy nebudeme požadovat.

2, Vstup bude povolen pouze v respirátoru bez výdechového ventilu a rukavicích, případně po umytí rukou desinfekčním prostředkem. Nepoužívejte roušky ani respirátory s výdechovým ventilem. Po celou dobu pobytu musí být zakrytý nos i ústa. Při smrkání nebo jiném dotyku obličeje pod rouškou, je třeba vyměnit rukavice nebo znovu omýt ruce desinfekcí. V indikovaném případě budeme požadovat i zakrytí vlasové části hlavy. Desinfekce bude k dispozici na recepci a na sesternách na odděleních.

3, Na pokojích klientů se pohybujte pouze kolem toho „svého“ lůžka, na které ale nesedejte. Rovněž si nesundávejte svou roušku ani z nosu. Tělesné kontakty omezte na minimum. Vycházení z pokoje omezte na minimum.

4, Všechny použité ochranné prostředky můžete při odchodu vyhodit do připravených pytlů na recepci.

 

Všechna tato opatření děláme v zájmu vás i našich klientů, kteří jsou při onemocnění covid-19 nejrizikovější skupinou. Proto věřím, že s vaší plnou spoluprací se nám podaří další šíření coronaviru výrazně omezit.

 

 

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice