Skip to main content

Protiepidemická opatření od 21. 7. 2022

Z důvodu zhoršující se epidemické situace znovu zavádíme určité kroky k ochraně našich klientů.

Vážení příbuzní a známí klientů LDN Vršovice

Z důvodů zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem nové mutace onemocnění COVID-19 omikron nařizuji od 21. 7. 2022 znovu tato      

protiepidemická opatření

Především zvažte, zda vůbec můžete na návštěvu přijít.

Neměl by chodit nikdo, kdo byl v době kratší než 7 dnů v kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 nebo i s podezřením na něj.

Neměl by chodit nikdo, kdo se necítí zcela zdráv, zvláště pokud má některý z následujících příznaků : Teplotu přes 37,5°C, suchý kašel, dušnost, zvýšenou únavnost. Dále to může být rýma, bolesti hlavy a v krku, průjem, zvracení, ztráta čichu a chuti.

Buďte si vědomi toho, že i plně očkovaný člověk i ten, který již onemocnění prodělal, se může znovu nakazit a stát se jeho přenašečem. 

Potvrzení o očkování, PCR testy ani antigenní testy nebudeme požadovat.

 

Návštěvy mohou probíhat ve dnech :          každou středu a neděli v době od 14 do 18 hodin.                 

 

Doba jednotlivé návštěvy bude omezena na 30 minut.

Návštěvní skupiny by měly mít maximálně 2 členy. Dětem do 12 let přístup povolen nebude.

 

Protiepidemická opatření:

  1. Vstup bude povolen pouze v respirátoru bez výdechového ventilu s filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Respirátor musí k tělu přiléhat, resp. těsnit a musí být zakryta oblast dutiny ústní a okolí, včetně nosu. Nepoužívejte roušky ani respirátory s výdechovým ventilem. Po celou dobu pobytu musí být zakrytý nos i ústa. Při smrkání nebo jiném dotyku obličeje pod rouškou, je třeba omýt ruce desinfekcí (ev. vyměnit rukavice). V indikovaném případě budeme požadovat i zakrytí vlasové části hlavy. Desinfekce bude k dispozici na recepci a na sesternách na odděleních.
  2. Pohyb po budově bude umožněn pouze ve vymezených koridorech včetně výtahů: Stanice 1 – velký výtah (jih) vpravo od vchodu. Stanice 3 + 4 – malý personální výtah a velký výtah (sever) vlevo od vchodu. Nepoužívejte schodiště. Po příchodu na oddělení se přihlaste na sesterně. Zahradu je možné používat s odstupy min. 2 metrů.
  3. Na pokojích klientů se pohybujte pouze kolem toho „svého“ lůžka, na které ale nesedejte. Rovněž si nesundávejte respirátor ani z nosu. Tělesné kontakty omezte na minimum. Vycházení z pokoje omezte na minimum.
  4. Všechny použité ochranné prostředky můžete při odchodu vyhodit do připravených pytlů na recepci.

Všechna tato opatření děláme v zájmu našich klientů, kteří jsou při onemocnění covid-19 nejrizikovější skupinou. Proto věřím, že s vaší plnou spoluprací se nám podaří další šíření coronaviru opět výrazně omezit.

V Praze 21. 7. 2022                            

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice