Skip to main content

Zveme vás na Veletrh sociálních a návazných služeb

Ve středu 15. června se s Vámi opět rádi potkáme u našeho stánku před NC Eden.

 

praha10.cz/kalendar/artmid/7689/veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb