Skip to main content

Obnovení návštěv

Vážení příbuzní a známí klientů LDN Vršovice,

vzhledem k tomu, že se epidemická situace v celé ČR stále zlepšuje a proočkovanost i promořenost všech obyvatel je vysoká, rozhodli jsme se opět povolit pravidelné návštěvy v LDN Vršovice.

Stále vás ale žádáme o dodržování nastavených protiepidemických opatření (plné znění přiloženo níže).

Především zvažte, zda vůbec můžete na návštěvu přijít. 

Neměl by chodit nikdo, kdo byl v době kratší než 5 dnů v kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 nebo i s podezřením na něj.

Neměl by chodit nikdo, kdo se necítí zcela zdráv, zvláště pokud má některý z následujících příznaků: Teplotu přes 37,5°C, suchý kašel, dušnost, zvýšenou únavnost. Dále to může být rýma, bolesti hlavy a v krku, průjem, zvracení, ztráta čichu a chuti.

 

Návštěvy mohou probíhat ve dnech: sobota 26. 2. 2022 a neděle 27. 2. 2022                

a dále každou středu, sobotu a neděli                             

v době od 14 do 18 hodin. Doba jednotlivé návštěvy bude omezena na 60 minut.

 

Návštěvní skupiny by měly mít maximálně 3 členy.

Dětem do 12 let zatím přístup povolen nebude.

 

MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice