Skip to main content

Vánoce 2020 – návštěvy

Informace o možnostech návštěv během vánočních svátků

 

Vážení příbuzní a známí klientů LDN Vršovice

Návštěvy v Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p.o. jsou zakázány od 29.7.2020. Je to mimořádně dlouhá doba. Jsme si dobře vědomi toho, že sebekvalitnější kontakt přes elektronická média nemůže nahradit osobní setkání. Proto jsme se rozhodli vzhledem k nadcházejícím Svátkům a konci roku 2020 vám toto setkání umožnit.

Zároveň si ale musíme být všichni vědomi toho, že epidemická situace je stále mimořádně závažná a je opravdu důležité, abychom zabránili přenosu onemocnění COVID-19 do budovy LDN Vršovice.

V současné době nemáme v LDN žádného klienta ani zaměstnance s probíhajícím onemocněním COVID-19, rovněž není nikdo v izolaci ani karanténě.

Aby se tato situace nezhoršila ani po vaší návštěvě, žádám vás všechny o dodržování přísných protiepidemických opatření.

Především zvažte, zda vůbec můžete na návštěvu přijít.

Neměl by chodit nikdo, kdo byl v době kratší než 10 dnů v kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19.

Neměl by chodit nikdo, kdo se necítí zcela zdráv, zvláště pokud má některý z následujících příznaků : Teplotu přes 37,5°C, suchý kašel, dušnost, zvýšenou únavnost. Dále to může být rýma, bolesti hlavy a v krku, průjem, zvracení, ztráta čichu a chuti.

Návštěvy budou probíhat ve dnech:   čtvrtek 24.12.2020   až  neděle 27.12.2020

 

V době od 13 do 18 hodin. Doba jednotlivé návštěvy bude omezena na 30 minut.

 

Ke každému klientovi bude v těchto dnech povolena pouze 1 návštěvní skupina celkem.

 

Napište nám, prosím, nejpozději do 22.12.2020, který termín si pro svou návštěvu zvolíte. Jednotlivé skupiny by se na pokojích neměly potkat. Proto si dovolíme v případě potřeby vaše požadované časové údaje korigovat.

 

Pište na obě tyto adresy :          vaclav.ptacek@ldnvrsovice.cz ; zuzana.kupkova@ldnvrsovice.cz

Nebo volejte na telefon :              271 008 511, 271 008 512,  271 008 500

  1. Na návštěvu mohou přijít najednou maximálně 3 osoby. Dětem do 5 let nebude vstup umožněn.
  2. Při vstupu bude všem změřena teplota. Pokud bude mít některý návštěvník teplotu vyšší než 37,0°C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude mu vstup umožněn.
  3. Vstup bude povolen pouze v respirátoru bez výdechového ventilu a rukavicích, případně po umytí rukou desinfekčním prostředkem. Nepoužívejte roušky ani respirátory s výdechovým ventilem. Po celou dobu pobytu musí být zakrytý nos i ústa. Při smrkání nebo jiném dotyku obličeje pod rouškou, je třeba vyměnit rukavice nebo znovu omýt ruce desinfekcí. V indikovaném případě budeme požadovat i zakrytí vlasové části hlavy. Desinfekce bude k dispozici na recepci a na sesternách na odděleních.
  4. Pohyb po budově bude umožněn pouze ve vymezených koridorech včetně výtahů : Stanice 1 – velký výtah (jih) vpravo od vchodu. Stanice 3 + 4 – malý personální výtah a velký výtah (sever) vlevo od vchodu. Nepoužívejte schodiště. Zatím jsou uzavřeny i zahrady. Po příchodu na oddělení se přihlaste na sesterně.
  5. Na pokojích klientů se pohybujte pouze kolem toho „svého“ lůžka, na které ale nesedejte. Rovněž si nesundávejte svou roušku ani z nosu. Tělesné kontakty omezte na minimum. Vycházení z pokoje omezte na minimum.
  6. Případné dotazy na zdravotní stav klientů vyřizujte především elektronicky:

Stanice 1 – MUDr. Lenka HRONOVSKÁ - telefon : 271 008 100, 271 008 602, lenka.hronovska@ldnvrsovice.cz

Stanice 3 – MUDr. Pavla STRÁNSKÁ - telefon : 271 008 200, 271 008 602, pavla.stranska@ldnvrsovice.cz

Stanice 4 – MUDr. Miluše GRACA - telefon : 271 008 400, 271 008 602, miluse.graca@ldnvrsovice.cz

  1. Ukončení návštěvy opět ohlaste na sesterně. Musíme desinfikovat všechny plochy, kterých jste se dotýkali. I při odchodu použijte stejný výtah určený pro tu vaši stanici.
  2. Všechny použité ochranné prostředky můžete při odchodu vyhodit do připravených pytlů na recepci.

 

Všechna tato opatření děláme v zájmu našich klientů, kteří jsou při onemocnění covid-19 nejrizikovější skupinou. Proto věřím, že s vaší plnou spoluprací se nám podaří proniknutí coronaviru do budovy Léčebny Vršovice i nadále zabránit.

 

MUDr. Václav Ptáček

ředitel LDN Vršovice