Skip to main content

Informace o režimu návštěv od 25. 5.; opatření související s koronavirem (aktualizováno 22. 5.)

Vážení příbuzní a známí,

vynaložením značného úsilí i nemalých finančních prostředků se nám až do dnešního dne podařilo zabránit přenosu onemocnění COVID-19 do budovy LDN Vršovice. Aby se tato situace nezhoršila ani po povolení návštěv, žádám vás všechny o dodržování přísných protiepidemických opatření, která jsou podrobně rozebrána v přiloženém dokumentu "Informace o režimu návštěv od 25. 5. 2020".

Děkuji za pochopení


MUDr. Václav Ptáček
ředitel LDN Vršovice

V přiložených souborech naleznete i dříve vydaná nařízení a instrukce.

Další obecné informace o nemoci COVID-19 lze najít na stránkách MZČR.