Skip to main content

Informace o režimu návštěv; opatření související s koronavirem (aktualizováno 29. 6.)

Vážení hosté,

dle „Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2020“ (viz č.j.: MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN) je nutné ve zdravotnických zařízení lůžkové péče nadále dodržovat mimořádná opatření.
Zde je základní výčet opatření:
-    v případě jakýchkoli příznaků respiračních onemocnění odložte svou návštěvu (zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, zvýšená únava, bolest hlavy, bolest krku),
-    do budovy vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem,
-    svou návštěvu i její ukončení nahlaste na sesterně (dezinfekce kontaktních ploch),
-    před vstupem na pokoje pacientů si ošetřete ruce desinfekčním prostředkem,
-    pro návštěvy nadále platí doporučení max. dvou osob, ve vícelůžkových pokojích jsou lůžka oddělena paravány, využívat lze zahradu,
-    zdravotnický personál může nadále příchozím návštěvám měřit bezkontaktním přístrojem tělesnou teplotu,
-    po každé návštěvě je provedena dezinfekce kontaktních ploch.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

 

 

V souvisejících souborech níže naleznete i dříve vydaná nařízení a instrukce.

Další obecné informace o nemoci COVID-19 lze najít na stránkách MZČR.