Skip to main content

Francouzky na praxi

Letos už po druhé jsme u nás přivítali dvě studentky francouzské školy sociálních služeb Maison Familiale Rurale de Valognes, z Normandie, kraje na pobřeží kanálu La Manche. Maëva a Luna přijely ve skupině osmi studentek, které si tak plní povinnou praxi před maturitou.

V rámci projektu Erasmus studenti po dva týdny slouží v domovech důchodců, ve školkách a léčebnách.

U nás pracovaly jako sanitářky a podle staniční sestry Terezy byly ochotné a šikovné.

Jejich průvodcem a tlumočníkem i v době jejich volna se stal opět náš kolega Ing. B. Mikolášek.

Toto je vyjádření ředitelky školy, paní Valerie Sakkriou Malon:

Cher M Mikolasek. Merci énormément pour les filles, l'accueil que vous leur réservez, la chance que vous leur accordez en effectuant leur stage chez vous, et pour le temps que vous leur accordez  avec la visite de la ville. c'est une grande chance pour nous de vous compter parmi nos structures d'accueils.“

Překlad:
Děkujeme za děvčata, za jejich přijetí a možnost uskutečnění jejich stáže, a za čas, který jste jim věnoval při prohlídce města.

Je pro nás velké štěstí, že Vás můžeme zahrnout do svých kontaktů.

 

 

 

 

Cher M Ptacek.

Les deux lycéennes qui sont venues en stage dans votre institution tiennent à vous en remercier.
Effectivement cela fait 2 ans maintenant que vous nous faites la faveur d’accepter de recevoir deux étudiantes en stage Erasmus
afin de leur permettre de découvrir qu’elles sont les méthodes et différences de pratiques entre la France et la République Tchèque
dans le service à la personne qui est la spécificité de leurs études.

Elles ont particulièrement apprécié la confiance qui leur à été accordée en leur donnant des taches précises à faire avec les patients comme la prise de tension. Manipulation qu’elle ne peuvent faire en France. Le contact avec l’équipe fût très agréable malgré la barrière de la langue, la collaboration s’est bien passée. Les deux semaines ont été très instructives pour les étudiantes qui sont rentrées en France avec un peu de tristesse de ne pas être restées plus longtemps en stage à l’hospice.

La MFR ( Maison Familiale Rural ) de Valognes en France vous remercie pour votre accueil et espère que d’autres étudiants, puissent encore dans les années a venir, bénéficier de votre participation à leur études.

Valerie Malon - Présidente MFR Valognes-

 

Překlad:

Drahý pane Ptáčku,

dvě studentky, které byly na stáži ve Vaší instituci, jsou Vám zavázány díky.
Dnes jsou to již dva roky, kdy nám činíte laskavost a přijímáte dvě studentky na stáž Erasmus, abyste jim umožnili seznámit se s metodami a rozdíly v praxi mezi Francií a Českou republikou v osobních službách, což je předmětem jejich studia.
Studentky oceňují zejména důvěru, která jim byla svěřena, když dostaly přesné instrukce, jak zacházet s pacienty. Kontakt se zaměstnanci byl velmi příjemný i přes jazykovou bariéru a spolupracovalo se dobře. Tyto dva týdny byly pro studentky velmi poučné a děvčata se vracela do Francie trochu smutná, že nemohla v léčebně zůstat na stáži o něco déle.

MFR (Maison Familiale Rurale - Venkovský rodinný dům) ve Valognes ve Francii Vám děkuje za Vaše přijetí a doufá, že se další studenti budou moci těšit z Vaší účasti na jejich studiích i v příštích letech.

 Valerie Malon, ředitelka MFR Valognes

 

Autor příspěvku: Ing. B. Mikolášek