Skip to main content

Výstava „Významné osobnosti“

V prostorách Léčebny Vršovice můžete navštívit novou výstavu nazvanou „Významné osobnosti". Dvacet devět bust je výsledkem dlouhodobé arteterapeutické práce našeho klienta pana Ing. Mikuly.

Výstava je rozdělena do třech částí: „Naši prezidenti“, „České království“ a „České knížectví“ a je pokračováním vernisáže „Střes třes“, která je zaměřena na práci s třesem u Parkinsonovy choroby.


Více o předchozí výstavě „Střes třes“