Skip to main content

Přednáška pro mediky

MUDr. Lenka Hronovská přednášela v naší léčebně studentům III. lékařské fakulty UK na téma Neurologická onemocnění a poruchy komunikace.