Skip to main content

Rehabilitace v Léčebně

Zkušený tým fyzioterapeutek a masérů přistupuje ke každému pacientovi individuálně. S důrazem na možnosti pacienta vytváří společně s lékařem cvičební program s podporou vhodných kompenzačních pomůcek.

Pro zvýšení soběstačnosti využívají motomedy, powerbally, therabandy, činky, žebřiny. Nacvičují chůzi o berlích, s chodítky, chůzi po schodech.

Velmi oblíbená jsou skupinová cvičení, kde bývá opravdu veselo.