Skip to main content

Protiepidemická opatření

Vzhledem k narůstajícímu počtu respiračních onemocnění musíme opět přijmout protiepidemická opatření, abychom zabránili přenosu onemocnění do budovy LDN Vršovice.

Vážení příbuzní a známí klientů LDN Vršovice

Vzhledem k narůstajícímu počtu respiračních onemocnění musíme opět přijmout protiepidemická opatření, abychom zabránili přenosu onemocnění do budovy LDN Vršovice.

Aby se tato situace nezhoršila ani po vaší návštěvě, žádám vás všechny o dodržování těchto protiepidemických opatření, stejně jako „v dobách covidu-19“.

Především zvažte, zda vůbec můžete na návštěvu přijít.

Neměl by chodit nikdo, kdo byl v době kratší než 5 dnů v kontaktu s osobou s prokázaným respiračním onemocněním – rýma, kašel, teploty, bolesti hlavy, zvýšená únavnost...

Neměl by chodit nikdo, kdo se necítí zcela zdráv, zvláště pokud má některý z následujících příznaků: Teplotu přes 37,5°C, suchý kašel, dušnost, zvýšenou únavnost. Dále to může být rýma, bolesti hlavy a v krku, průjem, zvracení.

 

Protiepidemická opatření:

  1. Na návštěvu mohou přijít najednou maximálně 3 osoby. Dětem do 5 let nebude vstup umožněn.
  2. Vstup bude povolen pouze v respirátoru bez výdechového ventilu. Nepoužívejte roušky ani respirátory s výdechovým ventilem. Po celou dobu pobytu musí být zakrytý nos i ústa. Respirátory budou připraveny na recepci u vchodu do budovy.
  3. Na pokojích klientů se pohybujte pouze kolem toho „svého“ lůžka, na které ale nesedejte. Rovněž si nesundávejte svou roušku ani z nosu. Tělesné kontakty omezte na minimum. Vycházení z pokoje omezte na minimum.
  4. Všechny použité ochranné prostředky můžete při odchodu vyhodit do připravených pytlů na recepci.

 

Všechna tato opatření děláme v zájmu našich klientů, kteří jsou při všech virových onemocněních nejrizikovější skupinou. Proto věřím, že s vaší plnou spoluprací se nám podaří proniknutí nákaz do budovy Léčebny Vršovice i nadále zabránit.

                                         

MUDr. Václav Ptáček

ředitel LDN Vršovice