Skip to main content

Zveme vás na Veletrh sociálních a návazných služeb

Rádi se s Vámi opět potkáme u našeho stánku 15. května 2019 od 10.00 do 15.00h před NC Eden.

http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/veletrh-socialnich-a-navaznych-sluzeb?articleid=2703