Skip to main content

Vánoční zpívánky na schodech

Milou tradicí tohoto ročního období se již stalo pěvecké vystoupení žáků ze ZŠ Nad Vodovodem. Klienti i personál se vždy už dopředu těší, a děti s paní učitelkou na ně ani letos nezapomněli. Dětský smích, štěbetání a krásné vánoční koledy, nesoucí se na schodech naší léčebny, udělaly všem posluchačům obrovskou radost. Malé umělce jsme pak na oplátku pozvali na naši výstavu „Významné osobnosti“, a  jak sami můžete posoudit z fotografií  i ta se u svého publika dočkala zájmu a ocenění.

Dětem ze třídy 3.C a paní učitelce Mgr. Daniele Volejníkové srdečně děkujeme za krásné vystoupení a přejeme veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019.