Skip to main content

Nácvik evakuace

Za účasti zástupců společností zajišťujících v Léčebně školení BOZP, HZS, EPS, provoz výtahů, evak. rozhlasu a hasicích přístrojů, jsme si při nácviku praktické evakuace vyzkoušeli připravenost a koordinaci personálu Léčebny při vyhlášení požárního poplachu.

Prošli jsme únikové cesty, vyzkoušeli praktickou evakuaci lůžek s figuranty evakuačními výtahy na shromaždiště a mimo budovu jsme měli možnost vyzkoušet, jak použít požární hydrant i různé druhy hasicích přístrojů. Akce proběhla úspěšně bez narušení běžného chodu lůžkových oddělení.