Skip to main content

Léčebna pod rouškou

Jak jsme vás na našich webových stránkách informovali, od 9. března 2020 dodržujeme nařízení vlády týkající se zákazu návštěv.

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a stále podílejí na vybavení pracovníků léčebny nejen ochrannými prostředky.

Děkujeme za respirátory, za dodání látek a bleskurychlé ušití stovek textilních roušek pro zaměstnance a pacienty, i desítky dalších krásných šitých roušek od dobrovolníků,  děkujeme za darované ochranné obličejové štíty, děkujeme za darované mléčné výrobky i další potraviny, děkujeme za doručené květiny, časopisy, děkujeme za dárkové poukazy. Všechny dary nám v této náročné době velmi pomohly. A potvrdilo se pořekadlo: „Kdo rychle dává, dvakrát dává“ :-).

Musíme pochválit i sami sebe :-) , daří se nám po celou dobu zajistit dostatek všeho potřebného zdravotnického materiálu, ochranných pomůcek, drogerie i dezinfekčních prostředků i díky ochotě a vstřícnosti některých našich dodavatelů.

Nejenom z hmotných darů a dárků máme velkou radost, těší nás i každé pochvalné slůvko, vyjadřující obdiv a úctu. Děkujeme vám všem za ně.

Všichni naši stálí zaměstnanci i studenti SZŠ a Lékařské fakulty, kteří nám ochotně nabídli svou pomoc, intenzivně pracují i za přísných protiepidemických opatření, která jim mnohdy pracovní činnosti velmi ztěžují a i v této době nadále perfektně plní své pracovní povinnosti a udržují tím chod léčebny v neomezeném provozu. Právem jim patří velký dík.

Všichni víme, jak důležitý je bezprostřední kontakt našich klientů se svými blízkými. Z toho důvodu jsme pro každou stanici LDN Vršovice zakoupili tablet, přes který se mohou spojit zvukem i obrazem prostřednictvím skypového hovoru, samozřejmě s pomocí našich vyškolených pracovníků.

Díky dodržování přísných hygienických postupů, používání všech potřebných ochranných pomůcek, pravidelným kontrolám aktuálního zdravotního stavu službukonajících zaměstnanců a jejich zodpovědnému chování, nebo zvýšené frekvenci dezinfekce všech prostor, především dezinfekci rehabilitačních pomůcek, madel, klik, zábradlí, výtahových displejů a všech kontaktních ploch se nám daří situaci úspěšně zvládat.

A když jsou všichni naši pacienti zaopatřeni a zbývá trochu času, ani roušky nám nebrání ve velikonočním vytváření, nebo v přípravě zahrady na letní posezení.

Věříme, že s odpovědným přístupem nás všech vše zvládneme a brzy se opět ve zdraví sejdeme.