Rozpočet a střednědobý výhled

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 10, zveřejněné dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou k dispozici na tomto odkazu:

praha10.cz/mestska-cast/finance/rozpocet.aspx

Poslední zprávy:

Nachystáni na léto

Písničky pro radost

V rámci ergoterapeutických terapií jsme s klienty pekli velikonoční beránky, vyráběli vaječnou...

Už to kvete...